Privatumo politika

PRIVATUMO IR SLAPUKŲ NAUDOJIMO POLITIKA

I skyrius. BENDROSIOS NUOSTATOS


1. Ši privatumo ir slapukų naudojimo politika (toliau bendrai – Privatumo politika) apibrėžia pagrindines asmens duomenų tvarkymo taisykles ir sąlygas, taikomas visiems interneto svetainės www.vilniusoutlet.lt (toliau minėta interneto svetainė – Interneto svetainė) lankytojams, taip pat asmenims, atlikusiems aktyvius veiksmus Vilnius Outlet socialinės žiniasklaidos paskyrose (pavyzdžiui, Facebook - @vilniusoutlet, Instagram – vilnius_outlet, asmenims, sutikusiems gauti Vilnius Outlet rinkodaros medžiagą, kandidatams, dalyvaujantiems Bendrovės atrankose į darbo vietas, asmenims, dalyvaujantiems Bendrovės organizuojamuose renginiuose (toliau – Klientai, Klientas). Asmenys, kurie yra jaunesni negu 18 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per Interneto svetainę (jei Interneto svetainės lankytojas yra asmuo, kuris yra jaunesnis negu 18 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją, turi gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą ir jį pateikti Bendrovei). Ši Privatumo politika netaikoma Interneto svetainėje pateikiamoms nuorodoms į kitų asmenų tinklalapius (trečiųjų asmenų tinklapiuose taikoma trečiųjų asmenų privatumo politika).

2. Laikoma, kad Klientas susipažįsta ir išreiškia savo sutikimą laikytis Privatumo politikos, kai jis apsilanko Interneto svetainėje, apsilanko Vilnius Outlet socialinių tinklų paskyrose, sutinka gauti Vilnius Outlet tiesioginės rinkodaros pranešimus, kreipiasi dėl darbo vietos į Bendrovę, apsilanko renginiuose, išreiškia valią dalyvauti Bendrovės organizuojamuose renginiuose, kreipiasi į Bendrovę pateikdamas užklausą ar kitą raštą.

3. Klientas, nesutinkantis su kuria nors Privatumo politikos nuostata, atitinkamai negali lankytis Interneto svetainėje, negali dalyvauti atrankoje dėl darbo vietos į Bendrovę ir/ ar atlikti aktyvius veiksmus Vilnius Outlet socialinių tinklų paskyrose, dalyvauti Bendrovės organizuojamose renginiuose.

4. Kliento asmens duomenys tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento ((ES) 2016/679), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Tvarkant Kliento asmens duomenis, Bendrovė įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo, detalizuotas Bendrovės generalinio direktoriaus patvirtintose duomenų tvarkymo taisyklėse (tokios kaip ugniasienės, šifravimas, prieigos ribojimas, slaptažodžių naudojimas, atsarginių kopijų darymas ir kt.).

II skyrius. BENDROVĖS DUOMENYS


1. UAB „Trečioji kregždė“, įregistruota Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre, juridinio asmens kodas 304452504, PVM mokėtojo kodas LT100010761614, buveinės adr. Vilnius, Verkių g. 29, 09108, www.vilniusoutlet.lt.

2. Infocentro kontaktai:

tel.: 1880

el. p.: info@vilniusoutlet.lt

adr. Vilnius, Vytauto Pociūno g. 8

III skyrius. ASMENS DUOMENYS


1. Asmens duomenys yra bet kokia Interneto svetainės apie Klientą renkama informacija, kuri gali būti panaudota Kliento asmens tapatybei nustatyti bei yra saugoma Bendrovės skaitmeniniu ar kitu būdu.

2. Asmens duomenys apima bet kokią informaciją, įskaitant Kliento vardą, pavardę, gimimo datą, el. pašto adresą, telefono numerį, adresą, IP adresą, prisijungimo prie Interneto svetainės įrenginio identifikavimo duomenis, tinklo ir vietos duomenis, naršymo istoriją Interneto svetainėje, apsilankymo trukmę, nukreipimo šaltinį ir svetainės naršymo būdus Klientui apsilankius Interneto svetainėje bei naršymo veiksmus, kuriuos apie Klientus Bendrovė renka dėl šioje Privatumo politikoje ar atskirame sutikime ar susitarime su Bendrove nurodytų tikslų.

3. Šie duomenys taip pat apima viešoje erdvėje esančią Klientų asmeninę informaciją, su kuria Bendrovė susipažįsta Klientui susisiekus Vilnius Outlet socialinės žiniasklaidos priemonėmis ar atlikus aktyvius veiksmus Vilnius Outlet socialinės žiniasklaidos priemonių paskyrose (vardą, pavardę, profilio nuotrauką ir elektroninio pašto adresą).

IV skyrius. DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI. DUOMENŲ TVARKYMO TEISINIS PAGRINDAS. SAUGOJIMO LAIKOTARPIS


1. Bendrovei yra reikalingi Klientų asmens duomenys, kurie gali būti renkami toliau aprašomais būdais nurodytiems tikslams.

2. Kliento pateiktus kontaktinius duomenis (elektroninį paštą, telefono numerį) Bendrovė taip pat naudoja bendravimo su Kliento tikslais, įskaitant ir atsakymus į Kliento užklausas, pastabas, teikdami Klientui svarbią informaciją apie Privatumo politiką ir (ar) šios Privatumo politikos pakeitimus, susisiekdami su Klientu, esant reikalui.

3. Gavus Kliento sutikimą, laikoma, kad (i) Kliento pateikti anketiniai duomenys yra tikslūs ir teisingi, (ii) Kliento sutikimas yra pateiktas Kliento laisva valia. Jeigu Klientas bus pateikęs neteisingus (netikrus) duomenis, neatnaujins pasikeitusių duomenų, gali kilti nesklandumų įgyvendinant Kliento teises.

4.

Duomenų tvarkymo tikslas

Klientų aptarnavimas, registravimas ir
identifikacija
Tiesioginė rinkodara
Tvarkomi asmens duomenys Vardas, pavardė, gimimo data, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, IP adresas, prisijungimo prie Interneto svetainės įrenginio identifikavimo duomenys, naršymo istorija Interneto svetainėje, apsilankymo trukmė, nukreipimo šaltinis ir svetainės naršymo būdai Klientui apsilankius Interneto svetainėje bei naršymo veiksmai Elektroninio pašto adresas
Duomenų tvarkymo
terminas
Ne ilgiau kaip 2 metai nuo paskutinio prisijungimo dienos 5 metai po sutikimo gavimo
Duomenų tvarkymo
pagrindas
Sutikimas Sutikimas


5. Asmenims, kurie yra suteikę savo kontaktinius duomenis ir išreiškę norą tiesioginės rinkodaros pranešimus gauti elektroninio ryšio priemonėmis (elektroniniu paštu, SMS žinutėmis, kt.), Bendrovė siųs naujienlaiškius.

6. Klientas turi teisę bet kada atsisakyti gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus, susisiekdamas su Bendrove elektroniniu paštu info@vilniusoutlet.lt.

V skyrius. SLAPUKAI. SLAPUKŲ NAUDOJIMAS. SLAPUKŲ ATSISAKYMAS


1. Slapukai (cookies). Slapukas yra nedidelė iš raidžių ir skaitmenų sudaryta tekstinė byla, kuri Kliento sutikimu įrašoma į Kliento naršyklę arba standųjį Kliento kompiuterio diską. Siekiant skirtingų tikslų, naudojami skirtingi slapukai. Slapukai taip pat padeda Bendrovei atskirti Klientą nuo kitų Interneto svetainės naudotojų ir leidžia tobulinti Interneto svetainę. Dauguma naršyklių leidžia atmesti visus slapukus, o kai kuriose naršyklėse yra galimybė atmesti tik trečiųjų šalių slapukus. Tokiu būdu Klientas galės pasinaudoti šiomis galimybėmis. Tačiau atkreiptinas dėmesys į tai, kad visų slapukų blokavimas turės neigiamą poveikį Interneto svetainės naudojimui, ir be slapukų Klientas negalės naudotis visomis Interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis. Slapukai skirti informacijai perduoti elektroninių ryšių tinklu. Naudojant slapukus tinklalapyje atsimenama informacija apie apsilankymą, pvz., pageidaujama kalba ir kiti nustatymai. Todėl kitas apsilankymas gali būti paprastesnis, o svetainė naudingesnė. Slapukai naudojami įvairiais tikslais, pavyzdžiui, atsiminti Kliento saugios paieškos nuostatas, rodyti aktualesnius skelbimus, suskaičiuoti, kiek lankytojų apsilanko tinklalapyje, padėti prisiregistruoti naudoti paslaugas ir apsaugoti vartotojo duomenis.

2. Interneto svetainėje naudojami slapukai:

Absoliučiai būtini slapukai

Analitiniai ir (arba) veiksmingumo slapukai

Funkciniai slapukai
Šie slapukai yra būtini tam, kad Interneto svetainė galėtų veikti. Tai gali būti slapukai, kurie, pavyzdžiui, leidžia Klientui prisijungti ir patekti į apsaugotas Interneto svetainės zonas arba naudotis kitomis paslaugomis. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Klientų sutikimas. Šie slapukai leidžia atpažinti ir suskaičiuoti Interneto svetainės lankytojus bei stebėti, kaip lankytojai juda po Interneto svetainę ja naudodamiesi. Tai padeda pagerinti svetainės veikimą, pavyzdžiui, užtikrinti, kad Klientai galėtų lengvai rasti tai, ko ieško. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Klientų sutikimas. Šie slapukai yra naudojami Klientams atpažinti, kai jie grįžta į Interneto svetainę. Tai leidžia pateikti pagal Klientų poreikius pritaikytą turinį, įsiminti Klientams aktualią informaciją. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Klientų sutikimas.


3. Esant poreikiui, Bendrovė taip pat gali naudoti slapukus rinkti informaciją lankomumui apskaičiuoti (rinkti statistinę informaciją), pateikti Klientų interesus atitinkantį turinį ir išsaugoti lankymosi istoriją.

4. Naršyklės nustatymuose Klientas gali ištrinti arba blokuoti slapukus ar jų dalį, tačiau tokiu atveju dalis Interneto svetainės gali neveikti. Slapukų išjungimo/blokavimo būdas priklauso nuo Kliento naudojamos naršyklės konfigūracijos. Daugiau informacijos galite rasti naršyklės gamintojo svetainėje.

5. Kaip išjungti/ blokuoti slapukus „Google Chrome“ naršyklėje: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en

6. Kaip išjungti/ blokuoti slapukus „Safari“ naršyklėje: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US

7. Kaip išjungti/blokuoti slapukus „Internet Explorer“ naršyklėje: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

VI skyrius. DUOMENŲ ATSKLEIDIMAS, PERDAVIMAS TREČIOSIOMS ŠALIMS


1. Bendrovė gali atskleisti informaciją apie Klientą (Kliento asmens duomenis) savo darbuotojams, tarpininkams, paslaugų tiekėjams ar subrangovams, jei pagrįstai reikia tiems tikslams, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje ir/ ar pagal Bendrovės Duomenų tvarkymo taisykles.

2. Be to, Bendrovė gali atskleisti informaciją apie Klientą, jei (i) turi padaryti tai pagal įstatymą; (ii) siekiant apginti savo teises ar interesus; (iii) ketinant parduoti Bendrovės veiklos ar jos turto dalį, atskleidžiant Kliento asmens duomenis potencialiam veiklos ar jos dalies pirkėjui; (iv) pardavus Bendrovės veiklą ar jos esminę turto dalį tretiesiems asmenims.

3. Kliento asmens duomenys nebus perduodami trečiajai valstybei ir (ar) tarptautinei organizacijai, išskyrus tam tikrus techninius Kliento apsilankymo Interneto svetinėje duomenis (IP adresas, slapukai, techninė naudojamos naršyklės informacija, kita su naršyklės veikla ir naršymu Interneto svetainėje susijusi informacija), kurie naršymo Interneto svetainėje statistikos, analizės ir susijusiais tikslais gali būti perduoti ar padaryti prieinamais ir trečiosiose šalyse veikiantiems subjektams (pvz., Bendrovei naudojantis Google Analytics paslauga, toks subjektas yra trečiojoje šalyje). Trečiosiose valstybėse asmens duomenims gali būti taikoma mažesnė apsauga nei numato Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas ((ES) 2016/679).

4. Privatumo politikoje nurodytas asmens duomenų gavėjų sąrašas ar gavėjų kategorijos gali keistis, todėl jei Klientas pageidauja būti informuotas apie Kliento asmens duomenų gavėjų pokyčius, turi apie tai pranešti Bendrovei elektroniniu paštu info@vilniusoutlet.lt nurodant „Pageidauju gauti informaciją apie mano asmens duomenų gavėjų pasikeitimą, vardas, pavardė“.

5. Kliento elektroninio pašto adresas ir/ arba telefono numeris yra teikiami socialinės žiniasklaidos tinklui „Instagram“, „Facebook“, kitoms „Facebook“ valdomoms platformoms, kad Klientui būtų rodoma Vilnius Outlet reklama.

6. Vilnius Outlet reklaminę informaciją galima gauti/matyti ir tam tikrose telefono programėlėse, taip pat matyti Vilnius Outlet reklamą Google tinkle ir kitose platformose, kurias Klientas pats susieja su savo telefono numeriu ar elektroniniu paštu.

7. Kiekvieną kartą, kai Klientas apsilanko Interneto svetainėje, trečiosios šalies programinės įrangos „Google Analytics“ pagalba yra renkama informaciją apie tai, kaip Klientas naudojasi Interneto svetaine. Pavyzdžiui, fiksuojami Kliento veiksmai Interneto svetainėje ir nustatomi jo elgesio modeliai. Ši paslauga yra naudojama siekiant nustatyti, kiek žmonių lankosi Interneto svetainėje ir įvairiose jos dalyse. Surinkta informacija padeda išsiaiškinti, kaip Interneto svetainė veikia ir kaip ją Bendrovė galėtų pagerinti. Bendrovė nenustatinėja Klientų asmens tapatybės ir neleidžia to daryti programai „Google Analytics“. Ši informacija apie Kliento naršymą gali būti teikiama ir kitoms trečiosioms šalims, kurios dirba su Bendrove Interneto svetainės optimizavimu.

8. Interneto svetainėje pateikiama svetainės „YouTube“ vaizdo įrašų. Paslaugos teikėjas „YouTube“ kontroliuoja visą informaciją, surinktą asmenims peržiūrint jam priklausantį turinį. Paslaugų teikėjo „YouTube“ privatumo politika yra pateikiama adresu https://policies.google.com/privacy?hl=lt#about

9. Kai kuri video informacija, į kurią nuoroda pateikta Interneto svetainėje, patalpinta naudojantis „Vimeo“ paslaugomis. Paslaugų teikėjo „Vimeo“ privatumo politika yra pateikiama adresu https://vimeo.com/privacy.

10. Visą informaciją, kurią Klientas pateikia socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą bei kitą komunikaciją), kontroliuoja to socialinio tinklo valdytojas. Šie slapukai yra naudojami Klientams atpažinti, kai jie grįžta į Interneto svetainę. Tai leidžia Bendrovei pateikti pagal Klientų poreikius pritaikytą turinį, įsiminti Klientams aktualią informaciją. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Klientų sutikimas.

VII skyrius. RENGINIAI


1. Paprastai konkurso arba žaidimo ar kito renginio (toliau – renginys) organizavimo atveju Bendrovė atskirose taisyklėse nurodo, kokių Kliento duomenų reikia norint jame dalyvauti. Dalyvauti vykdomuose renginiuose ir, be kita ko, pateikti savo asmens duomenis, pasirenka pats Klientas.

2. Jei renginio taisyklėse nenurodyta kitaip, renkami šie duomenys apie Klientą – konkurso ar žaidimo dalyvį: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, gimimo data, dalyvio sukurtas turinys ar bet kokie kiti Kliento pateikti asmens duomenys – pagal renginio specifiką. Jei įsteigtas piniginis prizas, papildomai gali būti renkami Kliento asmens kodo ir banko sąskaitos numerio duomenys. Asmens kodas šiais atvejais gali būti reikalingas ir taikomų mokesčių sumokėjimo tikslais, jei atitinkamus mokesčius sumokėti yra įsipareigojęs konkurso organizatorius. Duomenų rinkimo tikslas– renginio įvykdymas.

3. Bendrovė pasilieka sau teisę negrąžinti konkursui pateikto turinio, jei remiantis renginio taisyklėmis, jis turėjo būti pateiktas materialia išraiška.

4. Renginio laimėtojas skelbiamas viešai: Interneto svetainėje, Facebook paskyroje ir/ar Instagram platformoje ar kitame viešinimo kanale (priemonėje) (priklausomai nuo renginio pobūdžio). Klientas sutikimą jį viešai paskelbti laimėtoju pateikia sutikdamas dalyvauti renginyje (konkurse ar žaidime).

5. Renginiai prekybos ir pramogų centro „VILNIUS OUTLET“ erdvėse gali būti fotografuojami ir / ar filmuojami, todėl jų lankytojai gali patekti į kadrą. Užfiksuoti vaizdai gali būti panaudoti Interneto svetainėje, socialinių tinklų paskyrose ar kitaip viešai paskelbiami reklamos, rinkodaros, viešinimo ir susijusiais tikslais Bendrovės pasirinktu būdu ir forma. Bendrovė tokius lankytojų vaizdo duomenis tvarko sutikimo pagrindu. Dalyvaudami filmuojamame ar fotografuojamame renginyje Klientas sutinka, kad Kliento atvaizdas būtų užfiksuotas ir Bendrovės naudojamas šioje politikoje nurodytais būdais bei tvarka. Duotą sutikimą Klientas bet kada gali atšaukti informavęs apie tai Bendrovę el. paštu info@vilniusoutlet.lt. Vaizdo duomenis Bendrovė tvarkys 2 metus nuo užfiksavimo dienos arba iki Kliento sutikimo atšaukimo. Tokie asmens duomenys tam tikrais atvejais gali būti saugomi ir ilgesnį laikotarpį, jeigu tai yra būtina Bendrovės teisių ir teisėtų interesų gynybai bei teisės aktuose numatytais kitais atvejais. Vaizdo duomenims užfiksuoti ar apdoroti Bendrovė gali pasitelkti kitus asmenis, kuriems duomenys gali būti perduodami.

VIII skyrius. DARBUOTOJŲ ATRANKOS


1. Bendrovė renka ir tvarko kandidatų į darbuotojus gyvenimo aprašymą ir/ar motyvacinį laišką ir/ar kitą Kliento pateiktą informaciją dalyvavimo atrankoje metu darbo atrankos vykdymo tikslu Kliento sutikimo pagrindu, kurį Klientas išreiškė Bendrovei ar įdarbinimo paslaugas teikiančiai įmonei, atsiųsdamas savo gyvenimo aprašymą.

2. Jei Klientas (kandidatas į darbuotojus) nepateiks savo gyvenimo aprašymo ir/ ar motyvacinio laiško, Bendrovė negalės įvertinti kandidato į darbuotojus tinkamumo užimti siūlomas pareigas. Tuo atveju, jei Klientas neišreiškė savo atskiro sutikimo tvarkyti jo asmens duomenis pasibaigus darbuotojų atrankai, to Kliento asmens duomenis Bendrovė įsipareigoja ištrinti ir/ar sunaikinti per 5 darbo dienas po to, kai su atrinktu kandidatu bus pasirašyta darbo sutartis.

IX skyrius. KLIENTŲ TEISĖS DĖL BENDROVĖS TVARKOMŲ JŲ ASMENS DUOMENŲ


1. Teisė atšaukti sutikimą. Jei Klientas pateikė Bendrovei aiškų sutikimą dėl jo duomenų tvarkymo, Klientas tą sutikimą gali bet kada atšaukti apie tai pranešdamas elektroninio pašto adresu: info@vilniusoutlet.lt. Bendrovė nepagrįstai nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo prašymo gavimo, pateikia informaciją apie veiksmus, kurių imtasi gavus Kliento prašymą dėl Kliento teisių įgyvendinimo. Tas laikotarpis prireikus gali būti pratęstas teisės norminių aktų nustatytais atvejais. Bendrovė per 30 dienų nuo prašymo gavimo informuoja Klientą apie tokį pratęsimą, kartu pateikdama vėlavimo priežastis. Kai Klientas prašymą pateikia elektroninės formos priemonėmis, informacija jam taip pat pateikiama, jei įmanoma, elektroninėmis priemonėmis, išskyrus atvejus, kai Klientas paprašo ją pateikti kitaip.

2. Teisė susipažinti su savo asmens duomenimis. Klientas gali bet kada susisiekti su Bendrove ir pasiteirauti, ar Bendrovė tvarko kokius nors Kliento asmens duomenis. Jei Bendrovė saugo ar bet kokiu būdu naudoja Kliento asmens duomenis, Klientas turi teisę su jais susipažinti. Norėdamas tai padaryti, Klientas pateikia Bendrovei rašytinį prašymą šiuo elektroninio pašto adresu: info@vilniusoutlet.lt patvirtindamas savo asmens tapatybę.

3. Teisė prašyti suteikti daugiau informacijos. Jei Klientas turi kokių nors klausimų apie jo asmens duomenų naudojimą, gali kreiptis į Bendrovę šiuo elektroninio pašto adresu: info@vilniusoutlet.lt.

4. Teisė būti pamirštam. Esant tam tikroms duomenų tvarkymo teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, išnyko duomenų tvarkymo pagrindas ir kt.), Klientas turi teisę prašyti, kad Bendrovė ištrintų Kliento asmens duomenis. Norėdamas tai padaryti, Klientas pateikia Bendrovei rašytinį prašymą šiuo elektroninio pašto adresu: info@vilniusoutlet.lt, patvirtindamas savo asmens tapatybę. Kliento prašymas netenkinamas, jeigu duomenų tvarkymas yra būtinas dėl prielaidų, reglamentuotų teisės aktuose (tokių kaip Bendrovei siekiant laikytis teisinės prievolės, kuria reikalaujama tvarkyti duomenis, arba siekiant atlikti užduotį, siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus ir kita).

5. Kitos teisės. (i) Klientas turi teisę prašyti Bendrovės ištaisyti bet kokius turimų duomenų netikslumus. Tokiu atveju Bendrovė gali paprašyti Kliento patvirtinti ištaisytą informaciją; (ii) Klientas turi teisę prašyti Bendrovės riboti Kliento asmens duomenų tvarkymą arba jų netvarkyti; (iii) Klientas turi teisę į duomenų, kuriuos iš Kliento Bendrovė gavo Klientui sutinkant arba sutarties sudarymo tikslais, perkėlimą; (iv) Klientas turi teisę nesutikti, kad Bendrovė naudotų Kliento asmens duomenis.

6. Teikiant kreipimusis Bendrovei, Klientui rekomenduojama laikytis bent šių minimalių savo asmeninės informacijos apsaugos reikalavimų: nei laiško, nei užklausos pavadinime, nei pridedamų bylų pavadinimuose nenurodyti asmens duomenų (pvz., vardo, pavardės, adreso, telefono numerio, el. pašto, asmens kodo, gimimo datos, banko sąskaitos numerio, automobilio valstybinio numerio, nekilnojamojo turto duomenų, sveikatos duomenų, kitų specialių (jautrių) duomenų ir pan.); laiško, užklausos ar prašymo tekste nenurodyti asmens kodo, sveikatos ar kitų specialių (jautrių) duomenų, o likusius asmens duomenis nurodyti tik tiek, kiek būtina tiems tikslams, dėl kurių siunčiamas pranešimas.

X skyrius. TEISĖ PATEIKTI SKUNDĄ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJAI


1. Jei Klientas mano, kad Kliento, kaip asmens duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos, Klientas nedelsiant turėtų kreiptis į Bendrovę su skundu elektroninio pašto adresu info@vilniusoutlet.lt. Tik gavus Klientų skundą Bendrovė įsipareigoja susisiekti su Klientu per pagrįstą laikotarpį ir informuoti apie skundo tyrimo eigą, o vėliau ir apie rezultatą.

2. Jei tyrimo rezultatai Kliento netenkins, Klienas galės pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Skundą dėl Bendrovės veiksmų (neveikimo) Klientas gali pateikti asmeniškai Inspekcijoje, paštu, elektroniniu paštu, pasirašytu saugiu elektroniniu parašu. Skundas gali būti teikiamas ir per Inspekcijos elektroninių paslaugų teikimo portalą, pasirinkus El. paslaugą „Asmens skundų nagrinėjimas dėl duomenų valdytojo veiksmų (neveikimo)“. Išsamiau žr.: < href="https://vdai.lrv.lt">https://vdai.lrv.lt.

XI skyrius. IŠLYGOS


1. Interneto svetainėje gali būti trečiųjų šalių pateikiama reklama. Tokios trečiosios šalys yra išimtinai atsakingos už tokios reklamos turinį ir privalo užtikrinti, kad jis atitiktų visus taikomus įstatymus bei norminius teisės aktus.

2. Lankytis trečiosios šalies interneto svetainėse Klientas gali savo paties rizika. Bendrovė neprisiima jokios tiesioginės ar netiesioginės atsakomybės už jose skelbiamą turinį, informacijos tikslumą, jose pateikiamą nuomonę, ar trečiosios šalies siūlomų prekių ir paslaugų kokybę.

3. Bendrovės informacinėje medžiagoje gali būti informacijos, kurios šaltinis – trečiųjų šalių interneto svetainės. Medžiaga, paimta iš trečiosios šalies interneto svetainės, bus atitinkamai pažymėta, be to, gali būti pateikiama nuoroda į pirminę interneto svetainę. Bendrovė neprisiima jokios atsakomybės nei už trečiosios šalies interneto svetainėje skelbiamą medžiagą, į kurią Klientas yra nukreipiamas dėl išsamesnės informacijos, nei už tokios trečiosios šalies naudojamus asmens duomenis.

4. Bendrovė rekomenduoja Klientui papildomai laikytis minimalių asmens duomenų apsaugos užtikrinimo priemonių: (i) nesilankyti įtartinose interneto svetainėse, neatidarinėti neaiškios kilmės nuorodų; (ii) atnaujinti savo programinę įrangą ir pasirūpinti antivirusine apsauga.

XII skyrius. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS


1. Bendrovė gali bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Tokia atnaujinta ar pakeista Privatumo politika įsigalios nuo jos paskelbimo Interneto svetainėje. Klientui reikėtų kartais patikrinti ją ir įsitikinti, kad Klientą tenkina aktuali Privatumo politikos versija.

2. Atnaujinus Privatumo politiką, Bendrovė informuos Klientą apie, Bendrovės nuomone, esminius pakeitimus paskelbdama juos Interneto svetainėje. Jei Klientas prisijungs prie Interneto svetainės po tokio pranešimo paskelbimo, Klientas sutinka su naujais reikalavimais, nurodytais atnaujinime. Privatumo politikos apačioje pateikiama „Atnaujinimo data“ nurodo, kada Privatumo politika atnaujinta paskutinį kartą.

Atnaujinimo data: 2021 10 12.